raid veri kurtarma merkezi

Raid Veri Kurtarma Merkezi olarak, RAID (Redundant Array of Independent Disks) sistemleri, birden fazla disk arasında veri bölümleme ve yedekleme yaparak, veri kaybının önüne geçmeyi amaçlar. Ancak, bazen RAID sistemleri de hasarlanabilir veya başarısız olabilir. Bu durumda RAID kurtarma işlemi gerekli hale gelir.

RAID dizinin hasar gördüğü veya başarısız olduğu durumlarda yapılan bir işlemdir. İşlem, RAID dizinin verilerinin geri kazanılmasını içerebilir veya RAID dizinin yeniden yapılandırılmasını içerebilir. RAID kurtarma işlemi için öncelikle bir RAID kurtarma yazılımı kullanılması gerekir. Bu yazılım, RAID dizinin verilerini tarayarak hasarlı veya kayıp verileri bulur ve geri kazanır. Ayrıca, RAID dizinin yeniden yapılandırılması için de kullanılabilir.

RAID kurtarma işlemi, genellikle uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Çünkü RAID kurtarma işlemi, verilerin geri kazanılmasının yanı sıra, RAID dizinin yapısının da yeniden yapılandırılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, RAID kurtarma işlemi için uzman bir teknisyenin yerine, yazılımın kullanımını bilmeyen biri tarafından yapılması, verilerin kalıcı olarak kaybedilmesine neden olabilir.

RAID kurtarma işlemi, verilerin geri kazanılmasının yanı sıra, RAID dizinin yeniden yapılandırılmasını içerebilir. Bu işlem, RAID dizinin yapısının yeniden oluşturulmasını ve verilerin yeniden kopyalanmasını gerektirebilir. Bu nedenle, RAID kurtarma işlemi, zaman alıcı ve özen isteyen bir işlemdir. Lütfen bilgi için iletişim ‘e geçin.

RAID verilerinizi uzman ekibimiz tarafından kurtarılmazsa ne olabilir ?

RAID kurtarma işlemi, veri kurtarma merkezinde yapılmazsa, verilerin geri kazanılması için birçok yol denenebilir ancak bunların başarı oranları düşük olabilir ve ayrıca maliyetli olabilir. Örneğin, eğer RAID dizinin yapılandırması biliniyorsa ve hasarlı disklerin yerleri belirleniyorsa, bu disklerin verileri özel yazılımlar aracılığıyla geri kazanılabilir. Ancak, eğer RAID yapılandırması bilinmiyorsa veya hasarlı disklerin yerleri belirlenemiyorsa, veriler geri kazanılamaz.

Veri kurtarma merkezimizde, profesyonel ekipmanlar ve yazılımlar kullanılarak RAID sistemlerinin yapılandırması tespit edilir ve hasarlı diskler belirlenir. Bu sayede veriler geri kazanılabilir. Ayrıca, veri kurtarma merkezlerinde geri kazanılmış verilerin doğruluğu ve bütünlüğü kontrol edilir ve mümkünse veriler geri yüklenir. Bu nedenle, RAID kurtarma işlemi veri kurtarma merkezimizde yapılması en sağlıklı yol olarak kabul edilir.

Veri kurtarma merkezimizde RAID kurtarma işlemi, genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

  1. RAID sisteminin yapılandırması tespit edilir: RAID sisteminin ne tür bir yapılandırma kullandığı (örneğin RAID 0, RAID 1, RAID 5, vb.) belirlenir. Bu işlem, RAID sistemi için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar veya profesyonel ekipmanlar aracılığıyla gerçekleştirilir.
  2. Hasarlı diskler belirlenir: RAID sistemi içindeki hasarlı diskler belirlenir. Bu işlem, disklerin SMART verileri veya fiziksel testler aracılığıyla gerçekleştirilir.
  3. Veriler geri kazanılır: Hasarlı disklerdeki veriler geri kazanılır. Bu işlem, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar veya profesyonel ekipmanlar aracılığıyla gerçekleştirilir.
  4. Veriler kontrol edilir: Geri kazanılmış verilerin doğruluğu ve bütünlüğü kontrol edilir. Bu işlem, md5 veya SHA-1 gibi hash algoritmaları aracılığıyla gerçekleştirilir.
  5. Veriler geri yüklenir: Geri kazanılmış veriler, mümkünse geri yüklenir.
  6. Rapor sunulur : Geri kazanılmış verilerin listesi ve geri kazanılan verilerin durumları rapor halinde sunulur.

Not: Bu adımlar genel bir RAID kurtarma işlemi için geçerlidir ve her durumda adımlar farklı olabilir.